tisdag 30 september 2008

Hur få alla skolor lika bra

Franska skolans rektor Eva Näslund skriver idag tillsammans med styrelseledamöterna Johan Stenberg och Camilla Wagner en artikel på SvD Brännpunkt som innehåller en väldigt massa vettigt och bra resonemang som borde gälla för samtliga skolor i Sverige.

Men förnekandet av att Franska Skolan är en elitskola känns lite tomt eftersom det faktiskt är en elitskola men inte på det gamla sovjetiska sättet där de mest begåvade eleverna valdes ut. Utan den är det på det sättet att här förväntas föräldrarna ställa sin kompetens till skolans förfogande, något som är en praktiskt omöjlighet för de flesta föräldrar med normala arbeten.

Sen så skiljer Franska skolan ut sig på ytterligare ett annat sätt det är en skola som harr en jubileumsfond som hjälper till att samla in medel till skolans drift, något som andra skolor får ta från den vanliga budgeten.

Vad som missas i artikeln är hur vi skall få alla skolor att bli lika bra som då Franska Skolan är, förutsättningarna är ju olika.

Eftersom elever måste ansöka om att få gå i franska Skolan och elever antas efter bland annat följande kriterium”, För sökande till grundskola ges förtur för de barn som redan har syskon i Franska Skolan samt för boende i Stockholms län. Man får också tillgodoräkna sig kötiden”

Franska skolan har många sökande så det innebär att de precis som alla andra friskolor kan välja bland eleverna och välja ut de elever som de tror har bäst förutsättningar. Jag kan inte säga att det är på det sättet men jag antar att det spelar roll vid antagningen.

Vi måste diskutera hur vi skall kunna få alla skolor att ge eleverna samma start i livet eftersom det inte skall vara vilken skola som eleven går i som skall bestämma elevens fortsatta liv.

En elev skall kunna räkna med samma undervisning i en förortsskola likväl som i Franska skolan, där ligger den stora utmaningen.

Franska skolan som är en friskola har en bra slutkläm även om den på ett sätt klingar ihålig, jag håller helt med de om deras slutkläm, den var så bra så jag lånar den som egen slutkläm också eftersom den sammanfattar precis det jag anser om skolan.

På en punkt håller vi dock med vissa debattörer. Skolor bör inte drivas i vinstsyfte. Har man som främsta syfte att ge utdelning till aktieägarna riskerar eleverna att komma i andra hand. Att prioritera något annat framför elevens behov är oacceptabelt

Svenska Dagbladet

1 kommentar:

Anonym sa...

Om franska skolan är modellen som fransmän utbildas efter så kan ni skona mig. De lär sig inte mycket vettigt...

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg