fredag 5 september 2008

Ingen lågkonjunktur?

Chefekonom Sven-Arne Svensson anser att det är fel att tala om en kommande lågkonjunktur i Sverige och säger att hushållen kommer att få det bättre eftersom oljan nu börjat sjunka i pris. Hans analys går tvärt emot vad de flesta andra bankanalytiker säger men vi får ju inte glömma att alla analytiker faktiskt talar i egen sak så även Chefekonom Sven-Arne Svensson.

Kanske allra mest Sven-Arne Svensson som föresten har sitt dagliga värv på Erik Penser Fondkommission ett företag som är väldigt beroende på att svenska folket tror att det bara kommer ljusare tider så att dom kan få ta hand om våra surt förvärvade sparpengar och spekulera med dom på börser världen över.

Det bästa tror jag är att titta på sin egen ekonomi och det som gäller för den eftersom en privatekonomi styrs av andra saker än vad börsspekulanternas ekonomier gör.

Aftonbladet

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg