tisdag 16 september 2008

Japansk tv i Sverige

Japan och japanska tv-format blir mer och mer vanliga i Sverige. Det första exemplet var Hål i väggen, ett program som faktiskt får sägas vara ett av de snällare som japansk tv producerat.

Men varför kommer den japanska crazy tv mer och mer ja en förklaring kan vara att det ofta är förnedrings-tv i sin längst gångna form och förnedrings-tv är ju något som vi i Sverige länge haft ett vist öga till.

Det som jag undra över är vilka format och tävlingar som svenska programbolag vågar köpa in för det finns mycket i japansk tv som skulle få mången tyckare i Sverige att skriva spaltkilometer med negativa kommentarer.

Det är ju så att vi människor är egentligen ganska elaka mot varandra och ett av de sett som vi har för att få utlopp på ett snällt sätt för den elakheten är att se på när andra gör bort sig i tv. Bra exempel på det är den enorma succé som Jackass faktiskt blivit och alla de efterföljare som kommit vilka ibland får Jackass att verka söndagsskoleaktigt.

Om de mest extrema av japanska tv lekar kom till Sverige så misstänker jag att tittar siffrorna skulle vara enorma trots att ingen skulle erkänna att den tittat.

Det skulle nästan vara intressant om något tv-bolag på det sättet kunde avslöja den svenska dubbelmoralen och falskheten på det sättet

Dagens Nyheter

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg