lördag 6 september 2008

Systemfel

Jag läser i SvD om någonting som jag bara kan betrakta som en stor orättvisa som drabbar ensamstående föräldrar.

Ensamstående föräldrar kan inte överlåta sin föräldrapenning till någon annan för att ta hand om barnen om föräldern blir sjuk.

Jag trodde i min enfald att dessa försäkringar i första hand var till för att säkerställa att barnen har det bra.

Detta borde omedelbart åtgärdas så att även ensamstående föräldrar kan överlåta sin föräldrapenning till någon annan om så skulle behövas för att säkerställa en bra omvårdnad
om barnen

Svenska Dagbladet

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg