fredag 20 augusti 2010

Konstigt beslut

Överåklagare Gunnar Stetler har idag beslutat att det inte skall inledas en förundersökning mot kronprinsessan Victoria. Motiveringen till det tycks till sin största del ligga i att kronprinsessan ärver sitt uppdrag och inte väljs, därigenom kan hon inte mutas och ryms inte inom mutlagstiftningen.

Ett mycket konstigt resonemang för det är väl inte hur man fått uppdraget som avgör om man är mutbar eller inte frågan är om den som har uppdraget kan prestera en gentjänst eller inte och mig veterligen så kan kronprinsessan och hovet prestera gentjänster i en ganska stor grad exempelvis genom att se till att givaren får komma med på diverse resor och därigenom få hjälp i sin marknadsföring på ett sätt som annars inte varit möjligt. Så en förundersökning borde definitivt ha inletts.

Men om man fått sin position genom arv så är man alltså inte mutbar, det betyder att alla som fått sina företag via arv inte heller är mutbara för de har ju inte valts till det uppdraget de har ju ärvt det.

Det börjar nu på allvar bli dags att diskutera om vi verkligen skall ha en monarki och om så är fallet vilka regler som skall gälla för den. Vi kan inte ha en statschef som kan mutas utan att någonting händer vara sig med statschefen eller den som mutar.

DN
SvD
Expressen
Aftonbladet

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg