lördag 23 augusti 2008

Hur hade det varit utan OS

Enligt organisationen reportrar utan gränser så har de olympiska spelen varit en katastrof för yttrandefriheten i Kina. De kinesiska myndigheterna skall ha använt spelen för att få tag i de oliktänkande.

Men tänk er hur situationen skulle ha sett ut i Kina om de inte fått de olympiska spelen och därmed hela världens uppmärksamhet, hur hade det då sett ut troligtvis så hade då det som utspelade sig på himmelska fridens torg bara varit en lätt bris i jämförelse mot det som kunnat ske utan uppmärksamhet.

Jag tror att de Kinesiska myndigheterna har hållit igen på förtrycket under förberedelserna till och under själva olympiaden, det som oroar mig allvarligt är hur situationen kommer att bli i Kina när de inte längre står kvar i världen blickfång utan kan göra lite som de själva tycker och vill

Dagens Nyheter

Dagen

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg