fredag 22 augusti 2008

Intressant myntfynd

Historiska museets skattjakt på gården blev plötsligt på riktigt då ett mynt präglat i rom på kejsar Neros tid uppdagade sig i jorden, detta är inte det första fyndet på Historiska museets gård men troligtvis det äldsta, de flesta fynden har hittills varit från 1600-talet och framåt.

Hur myntet har hamnat på just den platsen kan ingen säga det kan lika gärna vara en museianställd som tappat det som att det legat där i tusen år, oavsett vilket så är fyndet intressant eftersom det bara hittats ett fåtal liknande mynt i Sverige.

Men att det överhuvudtaget hittas sådana mynt i Sverige är intressant och talar om att det måste ha funnits redan på den tiden någon form av handelsutbyte från Sverige med romerska riket, men helt säkra kan vi inte vara men myntet måste ju ha förts hit i handelssyfte i alla fall före 200 efter Kristi födelse .

Dagens Nyheter

Svenska Dagbladet

Bloggen arkeolog för en dag med mera fakta om myntet

2 kommentarer:

Marie Svedin sa...

Hej!

Vad kul att du tycker att vårt fynd är intressant, det tycker vi också.

Precis som du skriver så kan man inte säkert veta när myntet deponerades på platsen. Med tanke på att myntet är så pass korroderat som det är så bör det ha hamnat i jorden långt innan museet byggdes. Vi har också hittat andra föremål som är förhistoriska.

Det är svårt att säga om myntet har använts vid handel eller tagits hit av andra orsaker. Forskningen om varför man hittat så få romerska bronsmynt i Sverige är ett relativt outforskat forskningsfält.

Titta gärna in på vår blogg där vi skriver mer om myntet och vär grävning.

Hanna Nydahl och Marie Svedin
fältansvariga arkeologer

Inger E sa...

Tja nog hade delar av Sverige, framför allt från Östergötland och söderut handelskontakter med romarriket vid tiden i fråga. Skrev om dessa långväga handelskontakter, som i en del fall går tillbaka till före romarrikets uppkomst, i min egen C-uppsats Johansson Inger E, "Vattenvägarna in mot Roxen i äldre tider" Historiska inst. Linköpings Universitet 1993, och berörde lite även i min D-uppsats. Samtidigt som jag skrev min C-uppsats var det någon, jag minns inte vad han hette, som skrev om romerska mynt som hittats i Sverige.

Från Norden exporterades inte bara Bärnsten utan också ejderdun samt fjällräv, hermelin och pärlor finns omnämnda också.

MVH Inger E (Norah)

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg