torsdag 28 augusti 2008

Onödiga dödsfall

Den förväntade medellivslängden i världen varierar grovt beroende på var man bor vi i Europa förväntas statistiskt bli åttio år gamla medan en Afrikan enbart enligt statistiken kommer att bli femtio år gammal.

Detta är skillnader som enligt WHO skulle gå att utradera från jordens yta på en enda generation vilket är en förhållande vis kort tid och kostnaden skulle bli ungefär likvärdigt med vad enbart USA lägger ner per år på sitt krig i Irak.

Att folkhälsoproblemen är störst i det forna sovjetunionen och Afrika är inget som direkt förvånar mig eftersom dessa regioner mycket hellre lägger pengarna på att bygga upp sina arméer i stället för att se till att den egna befolkningen får en bra och adekvat hälsovård.

Ta Sydafrika som exempel som är hårt drabbat av AIDS där det finns ett jättebehov at både medicinska och sociala reformer men där myndigheterna i stället för de för befolkningen nödvändiga åtgärderna har valt att köpa in nya JAS plan till sitt flygvapen. Man kanske först skall se till att man har en frisk befolkning att skydda.

Men det kanske är mera status för enstaka ledare att ha en stark militärmakt.

Dagens Nyheter

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg