torsdag 28 augusti 2008

Erfarenhet saknas

Enligt DN så har de unga i vårt samhälle halkat efter ordentligt i den ekonomiska utvecklingen och det speciellt i Stockholm, nu tror inte jag att det är något speciellt Stockholmsfenomen utan det gäller i hela landet även om det kanske märks mest i storstadsregionerna.

Att det har blivit på det sättet är inte så svårt att förstå eftersom de som är unga i många år fått vara en grupp som det gärna sparkats på, bland annat genom att det blivit sämre med studiemedlen men även genom exempelvis det förslag som kom för några å sedan om att den som är under 23 år inte skall få socialbidrag.

En annan orsak till de ungas dåliga ekonomiska utveckling är de hårda krav som finns idag för att få sitt första jobb, det är inte ovanligt att det krävs både högskoleutbildning samt 5 års erfarenhet i yrket samt att man inte skall ha fyllt mer än 25 år för att uppfylla arbetsgivarens krav, krav som mer eller mindre är omöjliga.

Jag säger inte att unga skall ha sämre villkor på arbetsmarknaden än andra men vi måste komma på något sätt för att minska trösklarna och göra det lättare att få ett arbete för den som är ung och därför inte saknar arbetslivserfarenhet.

Dagens Nyheter

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg