fredag 29 augusti 2008

Rättsröta

Det finns en röta i det svenska rättssystemet detta har uppdagats på ett brutalt sätt av den så kallade Arbogarättegången.

Jag vill inte uttala mig om den åtalade kvinnan är skyldig eller inte det är domstolens sak att göra efter att nogsamt ha vägt in all bevisning som föregivits i rättssalen.

Tyvärr så har det kanske inte gått till så här eftersom en nämndeman kunde uttala sig i skuldfrågan innan rättegången var över.

Det som jag finner mest skrämmande i hela historien är att det är i Västmanlands tingsrätt som felen och jäven skall ha begåtts, den som då får utreda om rättegången måste tas om är Västmanlands tingsrätt. Detta låter som ett konstigt faktum i mina öron den frågan borde väl ha prövats antingen i en högre rätt eller åtminstone i en annan tingsrätt.

Nu har Västmanlands tingsrätt kommit fram till att rättegången inte måste tas om, nu skall dessutom Västmanlands tingsrätt besluta om det beslutet kan överklagas till hovrätten eller om det skall vänta tills målet ändå skall upp i hovrätten.

Det känns inte direkt rättssäkert att den myndighet som skall utredas för ett eventuellt fel får utreda och besluta själv om det var fel eller inte samt att den myndigheten själv kan bestämma om beslutet kan överklagas eller inte.

Men att rättsäkerheten är dålig i Sverige och bara blir sämre det visste vi ju om

Dagens Nyheter

Svenska Dagbladet

Aftonbladet

Aftonbladet

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg