torsdag 28 augusti 2008

Sista striden för Ohly

Lars Ohly verkar vara på väg mot en total tvärvändning i sin attityd till ett organiserat samarbete med övriga oppositionspartier, nu vill han tillsätta arbetsgrupper som skall skapa en gemensam politik.

Vad en sådan kovändning från hans sida kan bero på går bara att spekulera i men det troligaste är väl en rädsla att bli ytterligare marginaliserad än vad han redan är. Skulle vänsterpartiet hamna utanför en rödgrön regering samtidigt som SD kommer in i riksdagen då har nog vänsterpartiet gjort sitt i Svenska politik skulle jag tro.

Dagens Nyheter

Svenska Dagbladet

Aftonbladet

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg