onsdag 27 augusti 2008

Som Kosovo

USA:s president George W Bush fördömde på tisdagen Rysslands erkännande av de georgiska utbrytarrepublikerna Sydossetien och Abchazien som självständiga stater, Bush kallade även beslutet för ansvarslöst.

Jag skulle vilja att han nogsamt förklarar vad han menar med ansvarslöst, kanske det ansvarslösa ligger i att någonting händer i världen och USA kan bara stå på sidan av och titta på, en liten påminnelse om att USA inte är hela världen.

Nu är jag inte så där jättehemma på hur det är ordnat i Sydossetien och Abchazien men har dom byggt upp ett eget parlament vilket jag förstår att dom har som själva begärt att få blir självständiga så är det väl helt naturligt att erkänna dom som självständiga stater.

Om det är ansvarslöst att erkänna Sydossetien och Abchazien så var det väl lika ansvarslöst att erkänna Kosovo som själständigt land, speciellt som FN hade uttalat att Kosova alltid skulle tillhöra serbiern.

Så om inte Sydossetien och Abchazien erkänns av Sverige som självständiga stater så anser jag att även erkännandet av Kosovo bör dras tillbaka.

Dagens Nyheter

Svenska Dagbladet


Dagen

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg