fredag 22 augusti 2008

Steg åt rätt håll

Från och med i natt så kommer tunnelbana att gå dygnet runt, ja i alla fall nätter mot lördag och söndag, detta för att göra servicen bättre och visst är det en service ökning men borde inte då all spårbunden kollektivtrafik gå dygnet runt.

Sen kan man fråga sig varför det är just de nätterna som det skall vara dygnet runt trafik kanske SL och SL:s styrelse att det är viktigare att se till att de som är ute och super och har sig är en viktigare kundgrupp än de som måste åka till sina arbeten.

Detta steg är ett steg i rätt riktning men den spårbundna kollektivtrafiken och inte bara tunnelbanan utan all spårbunden kollektivtrafik borde gå dygnet runt året om för att underlätta för de människor som inte arbetar de av samhället satta normtiderna.

Dagens Nyheter

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg