söndag 31 augusti 2008

Övervakningskameror behövs

Ett våldtäktsförsök vid Midsommarkransen kunde avstyras på söndagsmorgonen tack vare att den angripna kvinnans pojkvän i Umeå larmade polisen, kvinnan ringde upp sin pojkvän eftersom hon kände sig förföljd på och från t-banan. I det här fallet så finns det många lyckliga om ständigheter pojkvännen hade sinnesnärvaro att snabbt ringa polisen och kunde beskriva på ett ungefär var hon befann sig, ytterligare en lycklig omständighet var klockslaget 04,47 en tidpunkt då det faktiskt finns lediga polispatruller att skicka fram.

Tyvärr så hann polisen inte fram för att kunna gripa överfallaren utan hoppas nu på att övervakningskamerorna i tunnelbanan skall kunna hjälpa polisen framåt i arbete med att identifiera förövaren.

Övervakningskameror är det effektivaste sätt som i dag står till buds för att kunna öka tryggheten för människor som vistas ute i olika miljöer. Problemet är att många gör sitt bästa för att så långt det är möjligt försvåra användandet av övervakningskameror, justitiekanslern jobbar stenhårt på at övervakningskamerorna skall sitta på ett sådant sätt att ingen skall kunna identifieras när kameror sätts upp varför klan man fråga sig eftersom hela iden med kamerorna då går förlorad.

Det är bevisat i väldigt ånga fall att kameror minskar våldsbrottsligheten samt att kameraövervakning också minskar skadegörelse markant.

Frågan vi alla måste ställas oss är om vi inte borde sätta upp flera kameror för att öka säkerheten och lättare kunna identifiera brottslingar.

Nu kommer säkert många att säga att kameraövervakning är ett intrång i den personliga integriteten och ja det är det till viss del, men det är ett större intrång i den personliga integriteten att bli våldtagen eller nedstucken än att bli filmad i korta sekvenser när man går genom en tunnel exempelvis

Jag är för ett ökat användande av övervakningskameror för brottsbekämpning eftersom den åtgärden spara mycket personligt lidande för offren samt att det även ger stora vinster för samhället.

Dagens Nyheter

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg