torsdag 11 september 2008

Chockerande

DN fortsätter i dag sin artikelserie om hur dementa patienter behandlas i Sverige, det är en skrämmande läsning som DN bjuder på speciellt med tanke på att vi alla en dag kommer att bli gamla och många av oss kommer att bli dementa.

Artikeln idag handlar om hur det gick till när läkemedlet Risperdal godkändes av läkemedelsverket för behandling av dementa. Läkemedlet godkändes på minst sagt lösa grunder och med en ännu lösare motivering. Att ett godkännande över huvud taget kunde bli aktuellt på så svaga grunder gör ju att man börjar undra över hur läkemedelsverket egentligen fungerar.

Förskrivningen av Risperdal har ökats på av att det i en publicerad medicinsk artikel om läkemedlet presenterade friserade siffror så att läkemedlet verkade bättre än vad det egentligen är.

Många som läser det här kommer att tycka varför skall jag uppröras över detta ja ett skäl är att vi alla blir gamla och kommer att behöva vård i en eller annan form och gör vi ingenting i dag utan anser att detta är en sak för pensionärernas organisationer. Det är fel detta är någonting för oss alla att engagera oss i och kräva en äldrevård där de äldre får ha kvar sitt människovärde och inte bli experimenterade på av läkemedelsindustrin bland andra.

Dagens Nyheter

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg