onsdag 17 september 2008

Dagens ekonomi

Den amerikanska centralbanken Federal Reserve räddar med ett jättelån på 80 miljarder dollar det krisdrabbade försäkringsbolaget, Lånet godkändes av president bush. Som säkerhet får Federal Reserve 80 procent utav bolaget

Att AIG fick hjälp förklarade FED med att de ville undvika en oordnad konkurs, finns det ordnade konkurser? Jag trodde att en ordnad konkurs var ett sätt för ekonomiska brottslingar att dölja sin verksamhet.

Nu visar det sig att det för den amerikanska regeringen är viktigare att rädda vissa bolag än andra, den motivering som använts för att skydda marknaden tror jag inte ett skvatt på. Jag tror det handlar om att rädda Vildbuskens kompisar och sponsorer så att de inte drabbas medan företag som inte skänkt några pengar får sjunka vind för våg.

Jag undrar hur den svenska riksbanken skulle agera i ett sådant läge.

Riksbanken ja det visar sig idag när protokollet från senaste mötet i Riksbankslediningen offentliggjordes att det var mycket spretande viljor vid den senaste räntehöjningen och att det som avgjorde var riksbankchefen Stefan Ingves som ville ha räntehöjningen för att visa att riksbanken visar allvar med inflationsbekämpningen.

Nu spekulerar många i att riksbanken kommer att sänka räntan snabbare än vad som tidigare trotts på grund av den finansiella krisen. Jag är inte alls så säker på det för riksbanken skall enbart föra en penningpolitik som bekämpar inflationen inte hjälper börsen och krisföretag.


Dagens Nyheter samt även här

Svenska Dagbladet samt även här

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg