måndag 29 september 2008

Fler vigselförrättare behövs inte färre

RFSU:s generalsekreteraren Åsa Regnér skriver i dag en artikel på SvD brännpunkt som det vid en första genomläsning är mycket svårt att inte hålla med, men när man funderat några minuter så börjar jag fundera på vad det egentligen är hon menar med myndighetsutövning.

Att vi skall ha en rent juridik äktenskapslagstiftning är det väl ingen som kan argumentera emot eftersom juridik och religion är två skilda saker som definitivt inte bör röras ihop när det gäller just myndighetsutövning.

Att många kyrkor och religiösa samfund i dag har vigselrätt är inte som jag ser det att de också har en myndighetsutövande roll. Den myndighetsutövning som sker när det gäller äktenskap/partnerskap sker hos skattemyndigheten redan i dag i form av hindersprövning. Ingen vigselförrättare får förrätta en vigsel om inte intyg om hindersprövning är utfärdat av skattemyndigheten, vilket innebär att myndighetsutövningen är färdig innan vigselförrättaren träder in i bilden.

Så om vi skall ha en verklig rent juridisk äktenskapslagstiftning så är det extremt kontraproduktivt att ta ifrån kyrkorna sin rätt att viga, eftersom vigselrätten bara innebär att de får verkställa ett beslut som i praktiken redan är fattat av skattemyndigheten.

Lösningen ligger inte i att ta ifrån någon rätten att förrätta vigsel efter sin religiösa övertygelse, vilket är en av de mänskliga rättigheterna utan att tillåta flera människor att bli vigselförrättare så att alla kan få den vigsel som just de önskar.

På det sättet får vi ett stort spektrum av vigselförrättare som genomför vigslar och därmed bekräftar det som skattemyndigheten redan sagt.

Att tvinga någon att förrätta en vigsel mot sitt samvete är inte någonting som hör hemma i en demokrati utan är som jag ser det rena diktaturfasoner, religionsfriheten är en av de viktiga stöttepelarna som finns i ett demokratiskt samhälle.

Det är dock en stor skillnad på en vigselförrättare som är anställd av stat eller kommun och förrättar vigslar i sin yrkesutövning åt stat eller kommun, dessa vigselförrättare skall inte ha rätt att vägra någon en vigsel eftersom stat och kommun enbart skall arbeta efter lagen och ingenting annat.

Fördelen med att tillåta flera människor att förrätta vigsel är att då kan exempelvis även organisationer som RFSU och RFSL för att nämna några få egna vigselförrättare.

Då har vi fått en verklig skillnad mellan juridik och religion.

Svenska Dagbladet och även här

Aftonbladet samt även här

2 kommentarer:

Anonym sa...

Vartenda ord du skriver är helt rätt.

Anonym sa...

Om det nu vore så jättemånga samkönade som ville ingå partnerskap så vore väl de borgerliga vigselförrättarna nertyngda med arbete?
Men så är inte fallet. Trycket på vigelförrättare att förrätta partnerskap är otroligt lätt.
Det behövs inga "fler" vigselförrättare, men kanske fler olika sorter.?
Om nu människor vill gifta sig i kyrkan, ta inte ifrån dom det.

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg