tisdag 9 september 2008

FN inte riktigt för demokrati

FN:s antirasismkonferens i Genève nästa år har alla förutsättningar att bli samma röra av pajaskonster och antisemitism som den konferens som hölls i Durban 2001. Den konferensen som utmynnade bland annat i en resolution som i princip förbjuder kritik av islam.

Till denna konferens så har bland andra Iran, Libyen, Egypten och Pakistan förberett ett resolutionsförslag som likställer kritik av religioner med rasism. Dessa konferenser har som jag ser det inget som helst värde för de mänskliga rättigheterna utan fungerar enbart som en täckmantel för de odemokratiska krafter som finns i världen att söka få någon form av legitimitet.

Att det på en av FN arrangerad konferens antas resolutioner som i praktiken minskar på yttrande friheten som är en av de mänskliga rättigheterna är allvarligt och gör att man börjar undra vilken roll som FN skall spela i framtiden.

Jag anser att de länder som nu väljer att bojkotta denna konferens gör helt rätt och skulle den förvandlas till samma röra som den förra med klara inslag av antidemokratiska uttalanden och resolutioner så bör världens samtliga demokratier noga överväga sina fortsatta medlemskap i FN.

Det är som jag ser det inte förenligt med att vara en demokrati samtidigt som man är med i en internationell organisation som antar resolutioner som begränsar de grundläggande demokratiska rättigheterna såsom yttrande och religionsfrihet.

Dagen

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg