tisdag 9 september 2008

Regeringens klimatsatsning

Regeringen kommer att satsa 7 miljarder kronor på klimatåtgärder, bland annat så vill de investera i demonstrationsanläggningar för nästa generation av biobränslen. Detta låter ju bra men en sak som jag saknar är investeringarna för infrastrukturen för de nya biobränslena.

Det finns i dag mängder av redan fungerande alternativa bränslen men som har svårt att få någon riktig genomslagskraft eftersom det är så pass få tankställen för dom, någonting som skulle kunna skynda på utvecklingen bort från oljeberoendet vore ett stöd till de mackar som vill investera i pumpar för olika former av biobränslen.

En stor del av satsningen skall inte göras i Sverige utan går bort i någonting som kalla klimatbistånd som skall syfta till att minska utsläppen i tredje världen, en lovvärd satsning men det är inte bara Sveriges sak att hjälpa till med detta utan det finns länder med större ekonomier som borde ta sitt ansvar först.

Att hoppas på att näringslivet skall driva processen som regeringen gör är väldigt hoppfullt eftersom näringslivet måste få ett stöd för att vilja ta de investeringar som är nödvändiga. Näringslivet gör ingenting om de inte själva kan tjäna på saken och att vänta på att det därifrån skall komma ordentliga satsningar det är milt sagt hoppfullt.

Dagens Nyheter

Svenska Dagbladet

Aftonbladet

Regeringen

1 kommentar:

Gubben sa...

Bra? Nä ett nytt stolleprov!
När statliga Vattenfalls kolkraft släpper ut 70 miljoner ton koldioxid? Det är sju gånger mer än ALL biltrafik i Sverige!
Så länge man inte tar itu med kolkraften saknar klimatpolitiken trovärdighet!
Ha en bra dag!

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg