söndag 28 september 2008

Fred i Afghanistan ??

Talibanerna i Afghanistan uppges sitta i fredsförhandlingar med bland annat Storbritannien, Saudi-Arabien samt den Afghanska regeringen, viljan sägs vara seriös.

Jag är skeptisk till talibaner och till deras vilja att förhandla om fred, att viljan kanske inte är sådär enormt seriös från deras sida tycker jag visas av att de i sina krav har ett tillbaka dragande av all internationell trupp ifrån Afghanistan samt att de vill ha kontrollen över några departement.

Jag tror att detta bara är ett trick av talibanerna att låtsas vilja ha fred för att så fort som de internationella trupperna dragits tillbaka ta makten i Afghanistan igen med våld.

Jag hoppas att de som förhandlar med Talibanerna intar den ståndpunkten att det inte kan bli någon fred om inte den sker på så sätt att Afghanistan får en demokrati och respekterar de mänskliga rättigheterna och alla människors lika värde. De kraven tror jag att talibanerna tyvärr inte kommer att acceptera och en fred som inte bygger på en väg mot demokrati är nästan inte värt någonting alls.

Dagens Nyheter

Dagen

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg