torsdag 11 september 2008

Förfalskad mjölkersättning

Piratkopiering av väskor, kläder bildelar är ett allt större problem och där är inte alltid kvalitén densamma som originalets.

Det absolut lägsta man kan göra är väl att piratkopiera eller förfalska mjölkersättning till spädbarn. Det senaste fallet av misstänkt förfalskad mjölkersättning är i Kina där ett stort antal spädbarn drabbats av njursten.

Varför talas det inte om vilka som har stått för denna förfalskning och vilket företag som drabbats. Kanske det inte skulle se bra ut om det kom fram vem som stod bakom förfalskningen och företaget som drabbats kanske inte vill så att säga bråka eftersom Kina ändå är en så stor marknad.

Problemet med dessa produkter är att de så lätt sprider sig över världen tänk er hur illa det skulle vara om denna förfalskade mjölersättning började dyka upp i de fattigaste delarna av Afrika.

Det ligger ett ansvar på oss i den rika demokratiska världen att gå i spetsen i ett krig mot dessa förfalskare som med sin verksamhet faktiskt hotar människors liv, speciellt då det gäller livsmedelsförfalskningar och medicinkopiering. Jag undrar hur mycket närings och vitaminlösa livsmedel det säljs till världens fattiga och hungriga, eller hur många värdelösa och ibland rent av farliga medicinkopior som säljs.

Det sätt som vi alla kan göra vårt lilla på är att helt enkelt inte köpa någon form av piratkopierad produkt.

Dagens Nyheter

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg