söndag 7 september 2008

Förstatligande

Amerikanska staten tar kontrollen över de båda giganterna på bolånemarknaden i USA, Fannie Mae och Freddie Mac. Detta för att som det heter skydda amerikanska skattebetalare.

Den enda slutsats jag kan dra av detta är att krisen på den amerikanska bolånemarknaden är både större och djupare än vad vi nog kunnat föreställa oss.

Ett sådant här övertagande är så nära som man kan komma ett förstatligande och för att en republikansk regering i USA skall ta till något sådant då inte bara osar det svavel, det stinker som en hel svavelfabrik.

Det förekommer även kommentarer om att detta skulle vara bra även för Europa eftersom ett ras på den amerikanska bolånemarknaden skulle sprida sig till Europa. Vilket skulle medföra en långtgående ekonomisk kris i världen.

Jag tror att den kris som är på väg att komma inträffar oavsett vad som händer det handlar bara om att skjuta problemen framför sig.

För oss i Europa så är det bästa skyddet mot denna kris och även kommande kriser att se till att Europas ekonomi är så pass stark och frigående så att vi inte sitter i knäet som gisslan på USA.

Dagens Nyheter

Svenska Dagbladet

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg