söndag 7 september 2008

Stopp i rymdforskningen

Det finns nu en risk för att USA:s rymdprogram kan komma att gå i stå på grund av krisen i Georgien.

Meningen är att nuvarande rymdfärjor skall tas ur drift 2010 och ersättarna kommer att vara klara 2015 ett glapp på 5 år som NASA hittills hade tänkt sig fylla genom att köpa plats på de ryska Soyuz-farkosterna vilket nu blivit i praktiken omöjligt att genomföra.

Om inte NASA får kongressens godkännande att skriva ett nytt avtal om köp av plats på Soyuz-farkosterna så kommer inte bara USA:s närvaro på den internationella rymdstationen att upp höra utan troligtvis så kommer den även att upphöra för Kanade, Japan och Europa.

Det är tråkigt att se att den vetenskapliga forskningen i stora delar av världen kan till viss del styras från USA:s kongress. Detta kommer att innebära stora problem för rymdforskningen i Europa om det blir verklighet med risk för att vissa tekniska framsteg som är nödvändiga kan försenas betydligt

Dagens Nyheter

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg