onsdag 10 september 2008

Fusk i Georgien

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa riktar nu skarp kritik mot hur parlamentsvalet i Georgien i maj gick till. Enligt OSSE så förekom fiffel med valsedlar , hot och våld i samband med valet.

Denna beskrivning går stick i stäv med USA:s beskrivning av Georgien som en modig ung demokrati. Frågan är om USA över huvud taget bryr sig om huruvida andra länder styrs demokratiskt eller inte så länge som de kan tjäna på affären.

Detta val hölls i maj men det är mig veterligt som kritiken mot valet kommit upp till ytan, varför har det tagit så lång tid att komma fram med kritiken.

Det kanske trots allt är så att det som framförts från ryskt håll angående den aktuella konflikten med Georgien inte är propaganda utan är den faktiska sanningen, skulle det vara så kommer hela konfliktsituationen i ett helt annat ljus. Det kanske vore bra om alla de som fördömt Rysslands agerande först hade inhämtat fakta och inte bara agerat som USA vill.

Dagens Nyheter

1 kommentar:

Steve Lando sa...

Absolut så - bra framfört.

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg