söndag 14 september 2008

Äkta valfrihet sökes

Regeringen skall satsa 220 miljoner per år för att förbättra valfriheten för de föräldrar som vill välja förskola för sina barn. Barnomsorgspengen skall kunna användas som föräldrarna själva vill och till vilken omsorgsform som föräldrarna anser vara bäst. Syftet med detta är att skapa valfrihet för föräldrarna.

Det hade varit roligt om alliansen nu när de genomför en mängd reformer hade tittat på barnen och inte bara på föräldrarna i min värld är alla barn precis lika mycket värda men så är det inte i Sverige.

Ett barn som sätts in på förskola får ett enormt mycket större bidrag än det barn som tas hand om av dess föräldrar hemma. Så valfriheten idag handlar inte om äkta valfrihet utan bara om vilken förskola som skall få pengarna

Vill alliansen skapa verklig valfrihet så inför då barnomsorgspeng men gör den rättvis för alla barn på följande sätt.

Alla barn får en barnomsorgspeng som betalas ut till föräldrarna skattefritt denna barnomsorgspeng får föräldrarna använda för att köpa den barnomsorg som de anser att de vill ha.

Den barnomsorg som kan köpas skall finansieras med denna barnomsorgspeng enbart det vill säga barnomsorgspengen skall vara lika stor till föräldrarna som vad en förskoleplats i dag kostar totalt minus egenavgiften.

Detta innebär att alla barn får en lika stor barnomsorgspeng oavsett om barnet går på förskola, tas hand om av äldre släktingar eller tas hand om hemma av föräldrarna.

Det är en barnomsorgspeng som är till för barnen och är rättvis och främjar den valfrihet som alliansen strävar efter.

Aftonbladet

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg