måndag 15 september 2008

Avgå Gustav Andersson

Landstingsrådet Gustav Andersson (c) har nu lyckats med att slå svenskt rekord i politisk dumhet och nonchalans inför medborgarnas hälsa. Enligt honom så blir vården bättre när läkarna tas bort ifrån ambulanshelikoptrarna i Stockholm. Att den blir bättre beror på att läkarna skall hålla sig på land och då kan koncentrera sig på de patienter som verkligen behöver akut läkarvård.

Det gäller att utnyttja resurserna på bästa sätt. Nu får skärgårdsborna bättre tillgång till ambulanstransporter samtidigt som läkarna kan koncentrera sig på de patienter som verkligen behöver akut läkarvård, säger Gustav Andersson.

Som tur är så förstår Gustav Andersson att läkarna i helikoptrarna kan göra skillnaden mellan liv och död, så i undantagsfall så kan helikoptrarna plocka upp läkaren, men det skall vara ett undantag för normal sett så skall narkossköterskan klara sig själv.

Det är ju så att ju längre bort från sjukhuset man bor ju viktigare blir helikopterläkaren för att rädda liv, inget ont om de extremt kompetenta narkossköterskor som är med i helikoptrarna men en läkare är en läkare och han har betydligt större befogenhet att utföra behandlingar än vad en narkossköterska har och det kan behövas för att rädda liv.

Läkarna skall flyttas till Nacka där de skall larmas ut med bil i stället, Att det inte gör någon skillnad visar att Gustav Andersson inte har någon som helst koll på hur Stockholm ser ut samt hur trafiksituationen i Stockholm kan se ut.

Läkarna skall finnas i Nacka, tänk om dom skulle behövas i norra skärgården i Norrtälje, lika illa är det om dom behövs i den södra till exempel på Yxlö utanför Nynäshamn.

För att komma till dessa platser så måste läkarna först passera igenom Stockholms innerstad med alla problem som det kan föra med sig i form av trafikstockningar. Det finns inte en möjlighet att läkarna kan komma lika snabbt fram som om dom finns med i helikoptern från start.

Att hävda att vården blir mera rättvis med den här organisationen är det mest ignoranta uttalande jag någonsin har hört, Gustav Andersson visar med all tydlighet att det för alliansen enbart är de människor som bor inom Stockholms tullar som betyder något eftersom det bara är dom som kommer att kunna ha någon som helst glädje av de nya läkarbilarna.

Gustav Andersson kan omöjligt ha tänkt när han lade fram detta idiotförslag men bara så att han vet om det så kan jag tala om att det går alldeles utmärkt att landa med helikopter även i Stockholms innerstad eftersom staden har gått om öppna ytor i form av torg, bollplaner och parker där en helikopter utan problem kan landa, Och kniper det så kan helikoptern även landa i en större gatukorsning dock behövs då polishjälp för att snabbt stänga av trafiken.

Jag brukar inte kräva att någon skall avgå men i detta fall så gör jag ett undantag det enda rätta för att något så när rädda sin heder nu är att Gustav Andersson avgår och låter någon tillträda som kan ta ansvar för hela länet och inte bara ser till sitt eget hemområde.

Det är en omöjlighet att ha någon landstingspolitiker som inte respekterar alla människors rätt till en snabb och korrekt vård i alla lägen.


Dagens Nyheter

DN2

DN3

3 kommentarer:

Morfar Lasse sa...

Lasse,

kan inte du, som finns nära, skicka Gustav en karta över länet. Då kanske han förstår vilken yta läkarvården ska behandla och restider till akutvården.

Historiska galenskaper, ursäktar inte nya!

Anonym sa...

Gustav Andersson (c) var det ja. Dag Lasson (s) motsatte sig detta idiotiska förslag.

LasseB sa...

Namnfelen i texten är nu rättade

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg