lördag 13 september 2008

Lago har fel

Anders Lago kommunalråd i Södertälje skriver i dag på DN debatt att han är besviken på socialdemokraternas nya flyktingpolitik, han är besviken på att den bara talar om att ställa hårdare krav på flyktingar.

Lago vill alltså hellre ha den typen av flyktingpolitik som till för bara några år sedan var den som rådde inom socialdemokraterna vilket innebar att man inte fick ställa krav på flyktingar, Samt att det svenska skulle stå tillbaka för det invandrade.

Anders Lago vill inte ändra på flyktingpolitiken till något som kan vara bra för flyktingarna själva, han vill bara ha hjälp med att lösa Södertäljes problem.

Om vi inte skall ställa krav på flyktingarna hur skall dom då kunna integreras i det svenska samhället exempelvis så pekar Anders Lago på den så kalla de EBO-principen som säger att en flykting kan bosätta sig var den vill och vill avskaffa den, men om den avskaffas är inte det då att ställa krav på flyktingen.

Han efterlyser att flyktingar skall få mera hjälp med att lära sig svenska, en förutsättning för att lära sig svenska är att gå en utbildning i svenska är det då fel att ställa krav på flyktingen at gå en utbildning i svenska språket.

Är det fel att ställa krav på flyktingen att han skall hjälpa till med att skaffa sig ett arbete på samma villkor som alla svenskar.

Anders Lago vill att det skall utformas speciella introduktionsprogram i skolan för flyktingbarnen, men då gör vi ju fel för då ställer vi ju kravet på flyktingarna att dom skall sända sina barn till skolan.

Det enda som Anders Lago har rätt i är att svensk Flyktingpolitik har havererat men varför den har havererat det talar han tyst om. Han efterlyser i sin artikel en djupare debatt om hut flyktingmottagandet skall gå till, bra den debatten behövs och den är på gång nu äntligen.

Kanske vi nu kan få en debatt som talar om sakförhållanden och om hur vi skall göra det bästa både för flyktingar såväl som för svenskar. Att det inte har varit någon debatt hittills beror ju på att i stort sett fram till och med valrörelsen 2002 så innebar kritik mot flyktingpolitiken att den kritiken omedelbart tystades ner med orden “ du är rasist”. Jag hoppas att vi nu kan få en debatt där det går att påpeka felaktigheterna i flyktingpolitiken och dess avigsidor utan att kallas rasist. Har inte rasistargumentet används så har det varit ett annat argument som använts för att tysta motståndare “ du är inte tillräckligt informerad” ett uttalande som passade i sovjetunionens diktatur men är ovärdigt politiker i en demokrati att använda sig av.

Skall vi få en fungerade flyktingmottagning i Sverige så måste den ske med respekt för alla inblandade parter och krav måste ställas på samtliga inblandade parter. Krav skall ställas på flyktingen likväl som krav på myndigheter.

Skall en flykting få en bra start i det svenska samhället så måste flyktingen för det första få ett snabbt besked på om flyktingen beviljas flyktingstatus eller inte. När beskedet har kommit så skall flyktingen antingen snabbt avvisas från Sverige eller flyttas till en introduktionsanläggning där flyktingen skall få grundläggande utbildning i svenska språket och i hur det svenska samhället fungerar.
När flyktingen tillgodogjort sig så mycket kunskaper i svenska språket att den utan problem kan göra sina dagliga ärenden och har lärt sig hur det svenska samhället är uppbyggt och fungerar så skall flyktingen och flyktingens familj som fått samma utbildning placeras i en mottagarkommun där det finns möjligheter att få både bostad och arbete för flyktingen.

Vad Anders Lago inte talar om i sin artikel är just vikten av att kunna svenska i det svenska samhället en nödvändighet för att kunna få arbete eller tillgodogöra sig en utbildning. I dag så erbjuds många flyktingbarn hemspråksundervisning och det skall vi även i fortsättningen göra men eftersom det är en frivillig utbildning så måste den ligga utanför det vanliga schemat och inte som det idag kan vara att flyktingbarnet läser hemspråk när dom andra i klassen läser svenska, att göra på det sättet är att beröva flyktingbarnen möjligheten att någonsin bli assimilerade i det svenska samhället.

Vi måste också ställa hårda krav på att flyktingar skall respektera de lagar och regler som gäller i det svenska samhället. Hat brott kan gå åt båda hållen det är lika mycket ett hatbrott när ett gäng invandrar ungdomar attackerar en svensk tjej med orden” nu skall du dö svennehora” som när en svensk attackerar en invandrare bara för att den är invandrare.

Vi har fått ett hårdare samhälle där ordet hora blivit mer och mer accepterat som tilltalsord mot svenska kvinnor. Hur har det blivit så ja en av många förklaringar kan vara att just invandrare inte ser de svenska kvinnorna som kvinnor utan enbart som horor beroende på sitt ursprung från ett land där en barhuvad kvinna allmänt anses som hora.

Anders Lago pratar också om att det måste tas ett regionalt ansvar för flyktingarna, men vilka regioner talar han om är det län eller land som är den region som han talar om.

Jag anser att det i botten måste vara så att den grundläggande region som skall hjälpas åt att ta hand om flyktingarna är hela EU där det är så att vissa länder tar emot mängder med flyktingar medan andra knappt tar emot en enda, den snedbalansen måste vi fört komma till rätta med, därefter så måste vi inom varje land ställa krav på de olika regionerna i länderna att dra sitt strå till stacken ingen region skall kunna undandra sig sitt ansvar, samt att inom regionerna alla kommuner skall ta sin del av bördan och inte bara några få.


Skall vi någonsin få fram en hållbar lösning på flyktingpolitiken så måste vi ställa krav på alla inblandade och se till att alla människor behandlas lika av myndigheter ingen skall särbehandlas framför den andre alla skall få lika stora möjligheter. Samt att alla människor måste respektera varandra just som människor


Dagens Nyheter

1 kommentar:

Anonym sa...

äntligen någon som vågar säga ifrån. ska det verkligen behöva vara så att man måste bo i invandrartäta områden för att kunna förstå att man inte kan dalta med människor som det gjorts väldigt länge.

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg