lördag 6 september 2008

Libyen behöver lektioner i mänskliga rättigheter

Libyens utrikesminister Abd al-Rahman Muhammad Shalgam ilsknade till på en presskonferens som han hött tillsammans med den amerikanske utrikesministern Condoleezza Rice det som fick honom att se rött var en fråga om mänskliga rättigheter.

Hans reaktion var att Libyen inte behöver några lektioner i mänskliga rättigheter, det mera intressanta i hans alla uttalanden var att han hävdar att Libyen och USA har olika principer för mänskliga rättigheter och där kan han ha rätt till viss del USA försöker i alla fall leva efter de mänskliga rättigheterna medan Libyen totalt ignorerar att dom existerar.

Det är som jag ser det omöjligt att ha olika principer om mänskliga rättigheter antingen följer man dom mänskliga

Dagens Nyheter

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg