onsdag 10 september 2008

Monorail?

SIKA, Statens institut för kommunikationsanalys föreslår att vi skall åka i spårbilar i framtiden och har nu skissat på ett system för Stockholm men idealet vore ett system som knöt ihop hela Mälardalen.

En sak är säker det blir många spårbilar det speciellt om det skall vara som jag hört att varje resenär skall få en egen som skall gå direkt från punkt A till punkt B.

Kostnaden för denna satsning blir inte stor den blir inte heller enorm den blir mera åt storleksordningen supermegastor eftersom byggkostnaden uppges till om jag inte har fel 100 miljoner per kilometer, jag hoppas att jag minns fel, men dyrt blir det.

Att titta på detta system är helt rätt anser jag eftersom det är et miljövänligt alternativ, men å andra sidan så är tunnelbanan och pendeltågen också miljövänliga och de systemen finns redan byggda så varför inte först satsa på en rejäl utbyggnad av befintlig spårtrafik innan vi börjar på att bygga nya system.

Svenska Dagbladet

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg