torsdag 25 september 2008

När sker det i Sverige

Skolskjutningarna i Finland har med all oönskad tydlighet visat att sådana händelser kan inträffa var som helst i världen. Frågan är när vi i Sverige kommer att få behöva uppleva detta tragiska.

Kanske polisen i köping ny lyckats stoppa en svensk skolskjutning efter det att dom anhållit en sextonåring som lagt ut hot på Youtube, vem vet, klart är i alla fall att det även i Sverige finns personer som av olika orsaker skulle kunna tänka sig att genomföra en sådan här attack. Skälen till det är många och jag tänker inte ens spekulera i dessa nu det får vi kanske anledning att göra senare.

Men en sak är klar om vi inte ser upp hur våra medmänniskor mår eller beter sig så är det inte frågan om utan när en sådan här händelse kommer att inträffa i Sverige.

Dagens Nyheter

Svenska Dagbladet

Aftonbladet

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg