torsdag 25 september 2008

Politiker vågar ni

Professor Christian Azar hävdar precis som jag gör att miljöproblemen inte kan lösas av att vi ändrar vår livsstil utan att det är politiska beslut som behövs.

Han har helt rätt och jag håller med honom om vartenda ord som han säger. Vi måste titta på hur vårt samhälle är uppbyggt och vilka energikällor som vi använder.

På individnivå kan vi inte göra mycket som egentligen spelar någon avgörande roll, men som samhälle kan vi åstadkomma enorm skillnad om våra politiker vågar ta de beslut som behövs.

Här kommer ett flertal åtgärder som jag gärna skulle se våra politiker våga fatta beslut om som skulle påverka miljön stort men inte påverka vår livsstil. Det är fritt fram för den politiker som vågar, att lägga fram dessa i riksdagen.

Tvinga statliga vattenfall att enbart nyinvestera i förnyelsebara energislag.

Tillåt solpaneler på alla tak även sådana som kan klassas som skyddsvärda ur kultursynpunkt exempelvis kyrktak, skulle vi använda våra tak för solpaneler så skulle mycket energi kunna utvinnas där.

Förbjud vanliga glödlampor och tillåt enbart försäljning av de energisnåla sorterna då sparar vi massor med el utan ansträngning.

Förbjud nybilsförsäljning av bilar som kräver ett oljebaserat drivmedel från exempelvis 2020, då får bilindustrin ett rakt årtal att utveckla redan känd teknik till. Exempelvis biogas, metanol eller el.

Se till att återvinning av vårt avfall blir så effektiv som möjligt genom att tillse att det finns återvinningsstationer inom 200 meter från varje hushåll och att de placeras så att dom normalt passeras utan omväg. För att slippa lukt på återvinningsstationerna så skall samtliga hushåll och andra kök utrustas med avfallskvarn för det organiska avfallet det vill säga matresterna.

Satsa omedelbart på en utbyggnad av ett rikstäckande nät av snabbtåg, men satsa även på effektiva matarlinjer med mindre banor till snabbtågen så att alla enkelt kan ta sig till snabbtågen.

Bygg mera vindkraft där så kan ske utan att någon störs, och låt inte miljörörelsen sabotera vindkraftsutbyggnaden med att den skadar miljön vilket har skett i måna fall.

Tillåt även mindre vindkraftverk om de boende i området vill göra den investeringen för att få billig energi.

Förändra reglerna för jordbruket så att produktivitet med så lite konstgödsel och bekämpningsmedel belönas.

Se till att genom subventioner den ekologiska maten inte kostar dubbelt så mycket som den icke ekologiska.

Svenska dagbladet

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg