måndag 15 september 2008

Önskas ett rättssäkert skattesystem

Maria Borelius är återigen i luven med skattemyndigheterna denna gång så kräver de henne på 886 706 kronor själva kravet är inte mycket att säga om eftersom hon har tjänat pengar i Sverige och därför bör beskatta dom i Sverige eftersom nu skattemyndigheten anser att hon bott i Sverige under dom åren, trots att hon själv hävdar att hon bott utomlands.

Att komma i bråk med skatteverket än väldigt enkelt och som medborgare så har man inget absolut inget att säga till om när skatteverkets kvarnar börjar mala.

Skatteverket gör sina egna utredningar fattar sina beslut oftast av en ensam tjänsteman och utdömer därefter ett straff utan att det ens varit i närheten av rättslig prövning. Vill man ha en rättslig prövning då gäller det att ha en verkligt tjock plånbok så att man har råd att ta striden med skatteverket.

Skatteverket kan också när dt gäller sina utredningar själva bestämma vilket bevismaterial som skall godkännas och vilket som inte skall godkännas återigen helt godtyckligt av en enda tjänsteman.

I fallet med Maria Borelius så blir skatteverkets agerande nästan lite lustigt eftersom dom vid ett flertal tillfällen har fattat beslut om att hon under dom åren bott i Storbritannien men nu har dom ändrat sig och bestämt sig för att hon bott i Sverige trots allt.

Skatteverket är mig veterligt de enda som kan ändra sina tidigare beslut utan rättslig prövning.

Om skatteverket ändrar sina beslut så kommer ju ingen enda människa i Sverige någonsin att kunna känna någon som helst trygghet inför skattesystemet eftersom ett avdrag som en gång blivit godkänt kan mycket väl vid en ny granskning ändras.

Nej vi måste få en större rättssäkerhet i skatteverkets hantering av sådana här ärenden, gärna genom att det inrättas en speciell skattedomstol där utredning och bevisning skall ske.

Dagens Nyheter

Svenska Dagbladet

2 kommentarer:

John Josefson sa...

Samtliga Skatteverkets beslut som inbegriper skattetillägg fattas av Skattenämnden. Detta gäller även alla tvistiga omprövningsbeslut. Den person taxeringen berör har rätt att närvara vid Skattenämndens sammanträde och framföra sin syn på saken.

Ordförande i Skattenämnden är vanligtvis erfaren jurist. Om inte så är det en är det en erfaren skatteintendent med erfarenhet av processföring och således kunskap om vad som håller och inte håller i domstol. Resten av nämnden är politiker.

Skatteverkets beslut kan omprövas, både till nackdel och fördel för den det berör, fem år efter det att det första beslutet fattades. Detta för att det inte finns resurser att granska alla varje år. Självklart finns det ett intresse av rättstrygghet för den enskilde men jag tycker att det skulle vara orimligt om inte Skatteverket skulle ha rätt att "rätta till" uppenbara fel som framkommit senare bara för att man, det året det gällde, inte hade resurser att granska personen i fråga.

Anonym sa...

Så Lasse, att du inte svar på kommentaren innebär att du erkänner att du var fel ute, eller?

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg