måndag 8 september 2008

Polisen skall vara där dom behövs

Polisprofessor Leif G W Persson blir kvar på Rikspolisstyrelsen. Rikspolischefen Bengt Svenson säger sig vilja ha kvar Leif GW och kunna ta tillvara hans speciella kompetens.

Nu skall de träffas för att se vilka projekt som Leif GW skall arbeta med i framtiden.

Ett bra projekt att börja med vore kanske att se överpolisens arbetsmetoder och prioriteringar, sen kan han fortsätta med att ta tag i arbetstidfrågan så att poliserna jobbar när de behövs.

Det sistnämnda kan vara behövligt eftersom det nu finns ett stort missnöje inom poliskåren mot det arbetstidsavtal som det egna facket förhandlat fram.

I avtalet så har facket lyckats med att sänka pensionsåldern för poliser till 61 år men för att klara av finansieringen så måste poliserna arbeta flera helger än vad som är fallet i dag och några flera pass per månad.

Om vi kan få poliser som arbetar och syns när de behövs så är mycket vunnet, sen gäller det att få polisen att verkligen använda sina resurser till det som är viktigt men då krävs det att våra politiker förstår att det är viktigare att fåna skurkar än att klara av uppsatta mål om en viss mängd rattfylleriprov.

Dagens Nyheter

Svenska Dagbladet

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg