måndag 8 september 2008

Nya skador efter Gudrun

Stormen Gudrun kommer att bli betydligt dyrare än beräknat detta beroende på att många träd som inte blåste omkull nu har visat sig fått stukningsskador. Denna skada gör att virket i träden blir av sämre kvalitet.

Detta innebär att träden enbart går att använda som massaved vilket innebär att skogsägaren inte får lika mycket betalt för virket.

Det kommer nog att ta många år än innan vi säkert vet exakt vilka skador som stormen Gudrun ställde till med.

Dagens Nyheter

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg