torsdag 11 september 2008

Politiska trögheten

Två år efter alliansens intåg i Stockholms stadshus så är de allra flesta siffrorna ljusare, men nu börjar problemen torna upp sig mer och mer. Varslen blir allt fler och de anmälda arbetena blir allt färre.

Att nu komma med en massa floskler av typen jaha vad var det jag sa känns småaktigt utan jag tänker i stället titta lite på trögheten som finns i det politiska systemet.

Vi har nu valperioder på 4 år i stället för på 3 år som det var förr detta för att tre år var för kort tid för en majoritet för att hinna få genomslag för sin politik. Det var en ändring som var behövlig.

När en ny majoritet tar över så finns det redan en mängd med beslut som ligger som är fattade av den föregående majoriteten, bland annat budgetbeslut och investeringsbeslut så första året får den nya majoriteten leva med det som den föregående beslutade. Den nya majoriteten tar snabbt de som den anser vara de mest viktiga besluten och genomför dom snabbt och raskt ibland utan att riktigt ha tänkt på följderna.

Det andra året så kommer den då sittande majoriteten att på allvar kunna ta beslut som styr upp utvecklingen och politiken i majoritetens utveckling. Nu börjar så smått den nya majoritetens vilja visa sig men utvecklingen på många områden styrs fortfarande av tidigare majoritets beslut.

När tredje året kommer så har vi kommit så långt att vi faktiskt kan börja se vart den nya majoritetens politik kommer att leda till oavsett om vi tycker om det eller inte, det är först nu som man egentligen kan börja avgöra om de gör ett bra jobb eller inte.

Det fjärde året brukar oavsett majoritet präglas av att det då tas de mest populära besluten eftersom det då i alla politikers huvuden börjar forma sig ordet valrörelse och dom då vill se så bra ut som möjligt i väljarnas ögon. Tyvärr så kan även detta stadium utmynna i olika mindre lyckade beslut och utspel som en eventuell ny majoritet får leva med.

Kanske det är så att 4 år ändå är en för kort period för att kunna bedöma en majoritet rättvist kanske 5 år vore lagom. I alla fall så länge vi skall ha samma valdag för alla tre valen i Sverige.

Om vi hade olika valdagar för de olika valen så skulle vi även i fortsättningen kunna ha valperioder på 4 år eftersom då väljarna fick säga sitt med jämna mellan rum och även om det inte gäller val till just den aktuella församlingen så påverkar valresultatet ändå politiken.

Det bästa vore om vi hade riksdagsvalet för sig och sen i mitten av riksdagsperioden så valde vi kommun och landstingsfullmäktige

Dagens Nyheter

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg