torsdag 11 september 2008

Borg ränteoptimist

Finansminister Anders borg och finansdepartementet är nästan överdrivet optimistiska när det gäller hur räntan skall utveckla sig i Sverige.

De spår att räntan nästa år kommer att falla från dagens 4,75 procent till 3,00 procent en analys som går totalt emot alla andra analyser på marknaden och framför allt så går den helt emot riksbankens tänkta räntebana som talar om 4,6 procents ränta om ett år.

Var Anders Borg har inhämtat sin positiva information om räntans utveckling vore intressant att veta jag är rädd för att hans tankar bara är fromma förhoppningar eftersom det just nu inte finns mycket som tyder på att räntan skulle falla inom den närmast överskådliga framtiden i alla fall inte störtdyka på det sättet.

Räntan kommer inte att sjunka ordentligt förrän alla effekter av den så kallade bolånekrisen är kända och att alla därpå följande bankförluster är redovisade.

På den inhemska marknaden så är bostadsmarknaden ett stort frågetacken där många förluster kan i värsta fall upp komma under de närmaste 18 månaderna när priserna börjar falla och säljarna blir fler än vad köparna är.

Jag hoppas att Anders Borg har rätt i sin prognos för det skulle vara bra för Sverige men jag är rädd för att han inte har en siffra rätt.

Sen kan man ju diskutera huruvida finansministerns skall göra så långtgående prognoser av räntan eftersom riksbanken skall vara fri från politisk styrning i sin penningpolitik.

Dagens Nyheter

Ekonomi 24

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg