fredag 26 september 2008

Religionsfrihet är en mänsklig rättighet

Jag läser på tidningen Dagens hemsida att Storbritannien funderar på att ta bort kravet på att medlemmar av kungahuset måste vara protestanter, ett förslag som är mycket vettigt eftersom ingen människa vare kunglig eller inte skall tvingas ha en speciell religion.

Nu är det bara att vänta på att samma sak skall hända i Sverige eftersom vi har samma krav i vår lagstiftning att medlemmarna av kungahuset måste vara protestanter att inte det kravet är borttaget redan det förstår jag inte. Men tydligen så är det så att våra politiker som gärna vill vara så politiskt korrekta i alla lägen, inte anser att en sådan lag faktiskt kränker kungafamiljens mänskliga rättigheter.

Eller så är åsikten att kungahuset inte skall ha några mänskliga rättigheter.

Dagens Nyheter

Dagen

3 kommentarer:

Calle sa...

Utmärkt att de tvingas vara protestanter. Alternativet är ju att vi får ett musliskt kalifat i framtiden.

medundersåte sa...

Men det kan väl knappast sägas vara en mänsklig rättighet att vara kunglig. Ingen vare sig i Sverige eller Storbritannien är ju tvingad till att fortsätta vara arvsberättigad till tronen. Så det är fritt fram att välja någon annan religion, det enda som sker är att man då inte kan bli regerande furste i något av länderna.

Sverige liksom Storbritannien är definierade genom sin protestantism; den nationella identiteten genomsyras av religionen i båda staterna. Vill man få bort religionen så kan man ju börja med ländernas korsflaggor...

Termopyle sa...

Det är faktiskt värre än att kungen måste vara protestant! Det står nämligen i grundlagen att han måste erkänna sig till den augsburgska bekännelsen från 1530 och den är ingen lek. Denna skrift är så tokig att ingen med sina sinnen i behåll kan bekänna sig till den. Så igentligen så sitter Folke Hubertus olagligt på tronen.

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg