fredag 26 september 2008

Lagar och regler lika för alla

Wanja Lundby-Wedin har fått totalt avslag på sin ansökan att få bli tillfällig vigselförrättare för att kunna viga en barndomsvän. Detta avslag ligger helt i linje med den praxis som länsstyrelserna praktiserar där ansökningar från privatpersoner avslås mer eller mindre regelmässigt, de beviljas bara i undantagsfall.

Tyvärr har jag inte lyckats hitta vilka undantagen är men jag kan tänka mig att ett ordförandeskap i LO inte är att räkna som ett undantag.

Att Wanja Lundby-Wedin överklagat visar bara hur förvånad någon i maktposition blir när de upptäcker att faktiskt så gäller samma lagar och regler för de som för vanliga människor.

Dagens Nyheter

Svenska Dagbladet

1 kommentar:

Josefina sa...

Det står väl vem som helst, makthavare eller enskild, fritt att ansöka, oavsett hur prognosen för ansökningen ser ut. Dessutom ser praxis från kommunernas sida olika ut, och det finns t.o.m. exempel på privatpersoner som tillåtits bli vigselförrättare för ett enstaka bröllop för vän eller familj.

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg