tisdag 23 september 2008

SMS mot skolk

I Göteborg kommer föräldrar till elever som skolkar att få ett SMS med meddelande om skolket så fort som det är registrerat, detta gäller bara på gymnasiet. Hur Göteborgs kommun nu prioriterat skulle jag vilja veta eftersom skolk förekommer även i grundskolan. Borde då inte även grundskolans elever omfattas av dessa regler.

Att föräldrarna får reda på skolk så fort som möjligt är bara bra eftersom de då kan bli medvetna om och ta tag i situationen och ta reda på varför eleven skolkar.

Att enbart använda det här systemet på gymnasiet som är en frivillig skolform känns konstigt för det bör definitivt gälla i grundskolan, det kanske till och med är viktigare i grundskolan än i gymnasiet eftersom det är där som grunden för gymnasiestudierna läggs.

Men det finns även andra fördelar för grundskolans elever eftersom om föräldrar och barn går hemifrån samtidigt så kommer det snabbt ett meddelande till föräldern om barnet inte kommit fram till skolan och föräldrarna kan då kontakta skolan eller vidta någon annan nödvändig åtgärd för att få reda på varför barnet inte kommit till skolan.

Systemet skall även användas med måtta, det kan inte vara meningen att det skall skickas ett SMS per missad lektion för då blir det ett evigt pipande i mobilen, men missar eleven första lektionen för dagen då skall SMS omedelbart skickas sen kan det skickas ett efter dagen som talar om hur många lektioner som missats.

Dagens Nyheter

Svenska Dagbladet

Aftonbladet

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg