lördag 27 september 2008

SSU stöder terror

SSU i Stockholm är numera i mina ögon en terroristklassad organisation.

Bakgrunden till detta är det pressmeddelande som de gick ut med den 2 september och hur de sedan försökt att försvara sitt agerande.

Efter det att 145 personer blivit matförgiftade hos svenskt näringsliv så skrev SSU Stockholm följande på sin hemsida.

”SSU Stockholm kan inte undvika att se det ironiska i att storkapitalets män, som äter sig mätta på bekostad av världens arbetares lidande, nu drabbas av magsjuka. Därför lovar SSU Stockholm i ett uttalande i dag, en bukett rosor till de som tar på sig ansvar för dådet, då detta med största sannolikhet inte är en slump”.

Ett uttalande där dom utlovar en belöning till den som utfört dådet. Om man matförgiftar 145 personer så får man rosor undrar vad man skulle få för belöning av SSU om man begick mord. Kanske flyga in ett flygplan i något bankhus då måste man väl i SSU:s ögon bli en riktig hjälte och bli rikligt belönad

Nu så försöker SSU förklara sitt beteende på följande patetiska sätt.

”Pressmeddelandet skrev vi innan det över huvud taget var någon som trodde att de blivit förgiftade. Att bli matförgiftad på restaurang är ju inget ovanligt”

Om ingen tror att någon blivit förgiftad varför skriver man då ett sådant pressmeddelande man måste då nästan ha på känn att någonting var fel. Det är ju inte första gången många blivit matförgiftade men det är första gången som någon snabbt utlovat en belöning till förövaren.

SSU fortsätter sitt försvar med

”För att komma ut i dagens medielandskap som är så borgerligt dominerat och bygger på skandaljournalistik så tvingas vi också att använda oss av sådana knep för att komma ut. Och det tycker vi är dåligt. ”

Men när vi nu har skrivit ett pressmeddelande med väldigt stort ironiskt inslag så är det jättemånga som hör av sig, säger Emma Lindqvist.

Med andra ord så skyller dom på media för sitt agerande, jag trodde att det fanns många tidningar som gärna tryckte deras pressmeddelanden utan att de skulle behöva hylla terrorism. Men terrorism kanske är en av de arbetsmetoder som SSU anser vara accepterade inom det politiska arbetet.

Att Mona Sahlin nu går ut och säger att det är förfärligt det tar inte bort den fläck som detta satt inom Socialdemokratin. Faktum är ju att hon är tvungen att ta avstånd från SSU om hon vill ha någon form av demokratisk trovärdighet kvar.

Men allt avståndstagande till trots så kommer det ändå bara att bli en läpparnas bekännelse där inget mer än vackra ord säg men någon handling från partiets sida mot SSU kommer vi inte att få se.

Det jag nu vill se är en offentlig ursäkt till svenska folket för att SSU gläds åt att människor blir sjuka, samt en personlig ursäkt till vara och en som drabbades här eftersom SSU tyckte det var bra att dom blev sjuka.

Ytterligare så bör hela ledningen för SSU Stockholm ta sitt ansvar och lämna ledningen med omedelbar verkan eftersom dom nu visat sig vara totalt inkompetenta att leda en organisation som arbetar inom demokratin.

Dagens Nyheter

Dagens Nyheter

Svenska Dagbladet

Aftonbladet

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg