tisdag 9 september 2008

Statistik kontra verklighet

Statistiska centralbyrån säger att de räknat fel på inflationstakten för de senaste månaderna, detta räknefel har uppstått beroende på att de haft en felaktig beräkningsgrund för priset på skor i konsumentprisindex.

Om denna felräkning har haft någon egentlig betydelse för de olika ekonomiska beslut som tagit är mer eller mindre omöjligt att säga det kan man bara gissa sig till.

Att KPI håller en låg takt är ju bra men återspeglar det verkligheten verkligen, jag minns i början när livsmedelspriserna satte fart uppåt så visade KPI att prisökningen inte alls var så hög som alla hävdade, detta berodde på att medan alla andra priser ökade så föll priset just då på tomater våldsamt vilket fick KPI att bli mindre än vad som var fallet ute i verkligheten.

Statistik är nog bra men vi får inte glömma att det är just statistik, verkligheten behöver inte alls se ut som statistikerna tänker sig eller visar i sina siffror.

Problemet i Sverige är att vi nästan har upphöjt statistiken till verklighet och låter verkligheten underordna sig statistiken.

Statistik kan vara ett jättebra verktyg för att planera framtiden men man får inte glömma bort att verkligheten måste styra, det går inte att hävda att vid exempelvis ett för litet skolbygge man byggt enligt statistiken och att statistiken säger att problemen är övergående.

Dagens Nyheter

1 kommentar:

Anonym sa...

Frågan är om vi skulle sluppit realräntehöjningen om det här var känt innan ... !

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg