tisdag 9 september 2008

Ljust före årskiftet men mörker sedan

Enligt Manpowers arbetsmarknadsbarometer så kommer arbetsmarknaden att vara stabil, ja i alla fall fram till årsskiftet vad som händer sen ja der får framtiden utvisa.

De sektorer som just nu är bäst på arbetsmarknaden är transport och kommunikation, inte helt förvånande eftersom även om det blir lågkonjunktur så måste vi transportera saker och ha kontakt med varandra.

Där det är sämst är inom hotell och restaurangsektorn där optimismen just nu verkar vara liten, vilket kanske inte är så konstigt för om det måste sparas så vad är enklast att spara på, jo det är just den sektorn som är den enklaste för alla att spara in på både privatpersoner som företag.

Hur arbetsmarknaden på lång sikt kommer att utveckla sig är däremot en helt annan fråga där är prognoserna betydligt mörkare, enligt en rundringning till ledande prognosmakare som publiceras i aftonbladet så kommer 50 000 människor att förlora arbetena inom nästkommande år, men det är ju inte förens efter årsskiftet.

Problemet med denna nedgång är att den är någonting som vi i dagsläget inte kan göra speciellt mycket åt, en möjlighet vore att tidigarelägga stora statliga infrastruktur investeringar och på dt sättet investera oss ur krisen genom att uppvisa framtidstro och vilja att förändra.

Sen måste vi i Europa skapa en ekonomi som kan stå på egna ben och inte stå och falla med det som sker i USA, att USA har en så pass stor roll i världsekonomin är definitivt inget som är bra eftersom världens ekonomier då mer eller mindre styrs från Washington.

Hur stor den kommande ekonomiska krisen kommer att bli för oss i Sverige är väldigt svårt att säga men jag är rädd för att den när den sätter igång på allvar och rädslan för ekonomin sprider sig det lätt i vissa sektorer kan övergå till panik, en sektor som kan drabbas av panik med förvärrad kris som följd är bostadssektorn där det finns en risk för att det till slut blir flera som vill sälja än vad det finns köpare.

Och detta kommer att inträffa oberoende av vilken regering vi har det som skiljer de två regeringsalternativ som idag finns i Sverige är var de största kostnaderna skall landa i befolkningen.

Dagens Nyheter


Aftonbladet

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg