söndag 7 september 2008

Sveket mot miljön och väljarna

Miljöbilspremien som skulle gälla till och med 31 december 2009 kommer att tas bort ett halvår tidigare. Jag har svårt att förstå logiken i regeringens agerande när det gäller löften och beslut, uppenbarligen så är det så att vad regeringen sagt och beslutat inte är något som man kan lita på.

Att miljöbilspremien nu tas bort beror på att den blivit en mycket större succé än vad regeringen från början kalkylerade med.

Miljöminister Andreas Carlgren anser att det är bättre att nu lägga pengarna på andra miljöåtgärder.

Jag tycker detta beslut rimmar mycket illa med de som Moderaterna tidigare i dag sa att de vill att ingen bil i Sverige skall dra mer än 0,5 liter bensin.

Det är tråkigt att det inte går att lite på regeringen i dom här frågorna och om dom sviker här vad kan dom mer svika och ta bort som dom infört

Dagens Nyheter

Svenska Dagbladet

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg