söndag 14 september 2008

Ta om FRA från början

Thomas Bodström, ordförande i Justitieutskottet börjar i morgon knåpa ihop en anmälan till konstitutionsutskottet angående regeringens hantering av tillägen till FRA lagen, det är intressant att han vaknat men att det skulle ta honom hela sommaren att reagera är lite underligt.

Som jag förstod det redan vid det omdiskuterade beslutet så skulle hanteringen gå fort av något skäl och redan då bör det för varje riksdagsman stå klart att en remisstid på tre månader bara är en vacker dröm.

Det vettigaste nu när det gäller FRA är faktiskt det förslag som Birgitta Ohlsson (fp) och Thomas Bodström tar fram låt en parlamentarisk utredning ta hand om frågan och börja om från början.

Så långt är jag med men låt först några som kan säkerhetsfrågor utan och innan utreda vilka behov av underrättelser som finns i Sverige, först utreda vad vi behöver och låt sen en parlamentarisk utredning skapa ett förslag utifrån de faktiska behoven.

På det sättet får vi fram en lag som fungerar på alla sätt den skall och som inte är beroende av någon politik majoritet

Svenska Dagbladet

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg