fredag 5 september 2008

Tummen ger maten

Uddevalla gymnasieskola har sedan 1997 låtit elever visa fingeravtryck för att få äta i skolans matsal. Ett system som datainspektionen tycker är ett brott mot PUL. Skolan har fått rätt i Kammarrätten att använda systemet nu så som jag tolkar saken så har datainspektionen överklagat det beslutet till regeringsrätten.

Exakt vari problemet ligger har jag lite svårt att förstå eftersom det är nödvändigt för gymnasieskolorna att se till att endast de elever som har rätt att äta där äter där också, det är skolans skyldighet både mot sina elever och mot skattebetalarna.

Att använda tummens fingeravtryck för inpasseringskontrollen är väl ett utmärkt system, dels så är det ett system som är mycket svårt att lura att det knappast är värt det och tummen kan omöjligt tankspridda tonåringar glömma hemma. Jag önskar att flera gymnasieskolor tog detta problem på allvar och hade en noggrann kontroll av elevernas matsalar så att inga som inte skall kan komma in och äta.

Om många som inte skall äta så kan det i värsta fall bli så att maten inte räcker till de som skall ha den och lagas det mat så det räcker ändå så finns risken att det går ut över kvaliteten.

Visst skall vi skydda den personliga integriteten men att registrera ett tumavtryck med namn och vilken klass som bäraren går i är ändå ett så pass minimalt intrång i integriteten att det är försumbart, det finns betydligt viktigare saker att lägga skattepengar på än att driva denna process.

Och som skolan säger det kan även användas till mycket annat exempelvis inpassering i datasalar.

Svenska dagbladet

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg