onsdag 10 september 2008

Ukraina närmare EU

Ukraina har tagit ett steg närmare EU nu när landet fått grönt ljus för att knyta närmare kontakter med Eu och börja förhandla om ett associationsavtal.

Detta låter bra och trevligt men den stora frågan är i vilken riktning som Ukraina kommer att utvecklas.

Ukrainas president Viktor Jusjtjenko är som bekant väst och EU vänlig medan oppositionen under Julia Tymosjenko i allt större grad vänder sig till Moskva för stöd inför det kommande presidentvalet som om jag inte har fel skall ske nästa år.

Utgången av det valet kommer att bli mycket viktigt för att avgöra vilken väg som Ukraina skall gå i Framtiden. Det som är viktigast för en positiv utveckling i Ukraina är att de väljer att gå framåt via den demokratiska vägen oavsett vartåt de än vill gå.

Dagens Nyheter

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg