måndag 29 september 2008

Var är självkritiken

Socialdemokraterna har nu anammat mycket av alliansens skolpolitik vilket bara bekräftar att partiet är på väg till höger på den politiska skalan.

Att det behövs insatser i skolan är nog alla överens om men att skicka in speciella räddningsteam i krisskolor är inte en långsiktig lösning, lösningen måste väl vara att alla skolor alltid skall ha samma kvalitet och det är dit man måste sträva.

Att ta en lösning efter en dokusåpa är mer populistiskt än ett övertänkt förslag.

Det som tydligen saknas är vilken politik som socialdemokraterna tänker ha när det gäller bildandet av friskolor och avknoppningar av kommunala skolor.

Det verkar som om socialdemokraterna inte förstår att skolan är till för alla och att även de har ett stort ansvar för situationen i våra skolor i dag.

Svenska Dagbladet

1 kommentar:

Anonym sa...

"även dom har ett ansvar"? Du kan nog nästan till och med ta bort "även" så blir det mer riktigt. Socialdemokraterna ligger bakom det mesta inom svensk skola skulle jag säga.

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg