torsdag 25 september 2008

Även villapriserna faller

Bostadsmarknaden ser mörkare och mörkare ut enligt en sammanställning som sajten Boligan gjort åt DN Ekonomi har utgångspriserna sänkts på hela 4.500 av de villor och bostadsrätter som just nu är till salu.

Vad som tidigare varit känt är att priserna på bostadsrätter fallit medan villapriserna sett ut att klara sig hyfsat, nu verkar även villa priserna vara på väg neråt. Naturligtvis kan sänkningarna bero på för högt ställda förväntningar hos säljarna men dom förväntningarna har ju sin grund i flera års prisstegring på bostäder.

Jag är rädd för att det kommer att bli en mycket orolig tid på bostadsmarknaden de närmaste åren dels genom att antalet säljare ökar när de vill rädda vad som räddas kan men även att bankerna får allt svårare att få fram pengar till att ge bolån med.

Jag tycker nu uppriktigt synd om dom som satsat stora pengar på ett boende som för bara ett år sedan såg ut att bara stiga i värde, men som nu faller samtidigt som räntorna på lånen höjs.

Jag ser en allvarlig risk att många till slut kan tvingas gå från sina hem och söka sig ett annat boende. Ett boende som blir mer och mer sällsynt eftersom bland annat alliansens partier mer eller mindre för utrotningskrig mot hyresrätten.

Om vi skall kunna mäta den situation som kan komma på bostadsmarknaden där allt fler söker sig en hyresrätt så måste vi dels bygga flera billiga hyresrätter men också stoppa de omvandlingar av hyresrätter till bostadsrätter som är på gång.

Fast om jag skall vara ärlig så tror inte jag att någon förståndig människa idag vill ombilda sin hyresrätt till bostadsrätt och stå med den stora förlustrisk som det medför.

Dagens Nyheter

Dagens Nyheter

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg