tisdag 30 september 2008

Volvo LV varslar, det är illa

Nu kommer ett varsel som är oroande för hur djup konjunktursvackan verkligen kommer att bli Volvo lastvagnar varslar totalt sett 1400 anställda, varslet berör anställda i Göteborg, Umeå och belgiska Gent.

Att Volvo personvagnar har problem var känt sen tidigare med stora varsel som följd men att problemen nu även verkar drabba Volvo lastvagnar är inte oväntat men känns ändå inte bra.

Frågan är om detta sparpaket inom Volvo LV kommer att räcka eller om det kommer att bli som för personvagnar att varslen nu kommer att komma i en allt tätare ström.

Detta varsel som nu förhandlas med berörda fackklubbar berör i Sverige 370 personer i Umeå och 610 personer i Tuve direkt, troligtvis kommer detta även att drabba underleverantörerna till Volvo LV så att dom också kommer att behöva varsla.

Jag hoppas att detta varsel räcker för att se till att Volvo LV inte förvandlas till ett krisföretag. För som facket säger det handlar ju inte om ett krisföretag utan om ett lönsamt och friskt företag.

Dagens Nyheter här och här

Svenska dagbladet här och här

Aftonbladet här , här och här

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg