fredag 5 september 2008

Vårdmiljard som går fel

Socialminister Göran Hägglund presenterar i dag på DN debatt ett premieringssystem för de landsting som klarat av att genomföra vårdgarantin.

Att Göran Hägglund vill se att vårdköerna blir ett minne blott är hedervärt av honom men samtidigt så finns det nog ingen politiker som vill ha vårdköer.

Det han tänker sig är att de landsting som klarat av att arbeta bort vårdköerna mer eller mindre permanent skall få dela på en miljard kronor och det är pengar som kan behövas i vården men de landsting där vårdköerna finns kvar får ingenting, frågan är om inte dessa pengar hade gjort större nytta i de landsting där behoven i form av vårdköer är störst.

Sjukvården i Sverige måste organiseras så att den utgår ifrån de faktiska behoven och inte efter diverse tänka politiska ideologiska modeller där vårdtagarna blir sekundära och systemet det primära.

Vård måste ges efter behov det går inte att bara ge den vård som politiker bestämt skall ges exempelvis genom att bara beställa ett visst antal operationer, det antal operationer som behövs måste också genomföras.

Det är fel när det finns sjukhus och andra vårdinrättningar som kan ge mer vård än vad de idag gör men som inte får det för politikerna.

Dagens Nyheter

Svenska Dagbladet

Dagen

2 kommentarer:

Anonym sa...

Hej. Poängen är nog att det inte är pengar som saknas i första hand, utan en vilja från politikerna att prioritera vårdtiderna. Det visar alla tillgängliga studier, av vilka en presenterades av Socialstyrelsen i våras. Om det läggs hundratals miljarder i landstingen till att bedriva sjukvård, kommer inte en miljard ytterligare att lösa problemen. Kömiljarden verkar vara en morot, där landsting som jobbar för att lyckas i uppdraget att kapa köerna kan få välkomna extrapengar. Men poängen är att de måste klara sitt uppdrag själva...

LasseB sa...

Anonym du har så rätt så rätt inga pengar i denna värld kan kompensera för politikernas inkompetens när det gäller vården i många fall

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg